Tehnologia este fundația operațională a majorității afacerilor

Deși aceasta ne oferă multe beneficii, ea poate constitui și o barieră dacă limbajul nu este corect adaptat pentru cei care primesc mesajul final: utilizatori, stakeholders, clienți
– astfel și cea mai avansată tehnologie sau dezvoltare IT devine neinteligibilă dacă nu este adaptată din punct de vedere lingvistic.

ConTrad este expert în traduceri tehnice și IT
(construcții, inginerie)

oferind atât clienților noștri, cât și utilizatorilor finali siguranța livrabilelor precise care respectă conținutul inițial dar se adaptează la rigurozitatea limbajului specific domeniului.

studii de fezabilitate,
proiecte, devize,
caiete de sarcini,
manuale tehnice

documentație licitații

manuale de calitate
pentru certificare ISO

manuale de utilizare
pentru soft-uri,
website-uri, aplicații,
hardware

proiecte IT

conținut și cataloage
online, blog-uri

studii de fezabilitate,
proiecte, devize,
caiete de sarcini,
manuale tehnice

documentație licitații

manuale de calitate
pentru certificare ISO

manuale de utilizare
pentru soft-uri,
website-uri, aplicații,
hardware

proiecte IT

conținut și cataloage
online, blog-uri

Apelarea la serviciile de traduceri beletristică
CONTRAD înseamnă că te vei bucura de:

expertiză

garanția calității

promptitudine

Cum decurge procesul de traducere
tehnică sau pentru IT?

Primim documentele care necesită expertiza noastră.

Dacă nu avem un termen de predare sau nu am comunicat despre prețul proiectului, revenim punctual cu informațiile necesare odată ce am analizat documentele primite pentru determinarea timpului de predare și a costului aferent*.

*în funcție de constrângerile de timp sau de specificul limbii (de exemplu, limbi care nu sunt de circulație internațională), costurile vor fi modificate corespunzător, iar aceste informații vor fi comunicate înainte de pasul 4.

Pentru orice solicitare de traducere managerul de proiect și traducătorii dedicați revin cu un răspuns în cel mai scurt timp posibil.

Traducătorii specializați realizează transpunerea textului în limba stabilită.

Managerul de proiect verifică textul pentru acuratețe.

Are loc predarea documentelor solicitate în termenul stabilit:

  • traducere electronică simplă pe email în format Word/PDF/Excel, etc.
  • traducere electronică autorizată cu ștampila traducătorului autorizat – scanare PDF. Poți opta să primești și documentele autorizate în original fără cost suplimentar.
  • traducere legalizată de către un notar public – livrarea se face de către CONTRAD fără niciun cost suplimentar. Vei acoperi doar costurile notariale

Vrei să știi care ar fi costul proiectului tău?

Te rugăm să folosești calculatorul de mai jos și vei primi o estimare a prețului serviciilor ConTrad.

Această estimare poate fi adaptată odată ce discutăm pe larg despre
proiectul tău și particularitățile sale.