World connection through words

SC Contrad SRL©2010-2012
Toate drepturile rezervate.
traduceri economice si financiar-bancare
Exemple de documente economice si financiar-bancare pe care le putem traduce la cerere:

- rapoarte de audit si financiare;
- planuri de afaceri;
- studii si analize financiare, de marketing,etc
- certificate;
- situatii financiar-contabile (bilanturi anuale, balante, extrase de cont, scrisori de bonitate, registre de venituri si cheltuieli, documente de plata);
- literatura de specialitate etc;
RSS Feed
lista preturi traduceri
lista preturi interpretariat

TRADUCERI.
INTERPRETARIAT

traduceri